Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

NEN 2767-1 gaat Europa in. Doe ook mee!

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

Hoe het gebruik van conditiemeting binnen Nederland en Europa te borgen? Deel kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan internationale afspraken. Samen beter voorbereid op de toekomst van beheer en onderhoud.

28000
 • 0 dagen te gaan
 • € 28.000Gefinancierd
 • 75%voldaan
Keuzetabel v.w.b. betrokkenheid

CONDITIEMETING ALS ONMISBAAR INSTRUMENT IN DE PROCESSEN VAN BEHEER EN ONDERHOUD!

In Nederland wordt sinds 2006 gewerkt met NEN 2767-1 ‘Conditiemeting’.  Vele organisaties binnen Nederland hebben inmiddels hun bedrijfsvoering afgestemd op deze norm. Grote asset owners als het RVB, RWS, provincies, waterschappen, gemeenten maar ook woningbouwcorporaties en beleggers brengen de conditie van hun areaal in kaart volgens de 'NEN 2767-1'-methodiek. In opdracht van deze asset owners werken vele ingenieursbureaus, softwarebedrijven, aannemers met de methodiek. Nederland is hiermee koploper geworden binnen Europa op het gebied van conditiemeting.

Met de publicatie van de nieuwe NEN 2767-1:2017 heeft Nederland de lead genomen om de methodiek om te zetten naar een Europese ‘Technical Specification’ (TS). Een Technical Specification kan gezien worden als een voorloper van een Europese norm (EN), vergelijkbaar met een Nederlandse voornorm (NVN). In tegenstelling tot een norm zijn Europese landen vrij deze Technical Specification over te nemen. Daarentegen geeft het Europese landen wel de mogelijkheid bekend te raken met de methodiek en creëert het draagvlak voor een op NEN 2767-1 gebaseerde Europese norm in de toekomst. Na ca. drie jaar zal gekeken worden of er voldoende draagvlak bestaat voor de omzetting van de Technical Specification tot een Europese norm.

Parallel aan de Europese ontwikkeling zal de werkgroep zich ook inzetten voor een Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017. Dit zal voor internationale organisaties de toepasbaarheid binnen Europa op de korte termijn verbeteren tot het moment van publicatie van de Technical Specification (TS) eind 2019.       

Internationaal werkende organisaties
Doordat de 'NEN 2767-1'-methodiek in een Europees (Engelstalig) document beschikbaar wordt, krijgen internationaal opererende organisaties de mogelijkheid de staat van onderhoud van heel een areaal binnen Europa volgens één methodiek objectief en benchmarkable in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om objectieve en weloverwogen beslissingen te maken t.a.v. beheer en onderhoud op assetmanagement niveau.

Nationaal werkende organisaties
Verankering van de 'NEN 2767-1'-methodiek binnen Europa betekent behoud van de bestaande bedrijfsprocessen voor beheer en onderhoud binnen Nederland voor nationaal opererende organisaties. Hiermee wordt voorkomen dat een andere methodiek wordt verheven tot Europese norm. Dit zou tot gevolg hebben dat daarmee in de toekomst ook de bedrijfsprocessen op nationaal niveau zouden moeten worden aangepast.

Hoe normen helpen

NEN 2767-1 voor conditiemeting helpt organisaties bij het maken van een objectieve inventarisatie van de staat van onderhoud van hun ‘assets’ (vastgoed en infra) door middel van een inspectiemethodiek (NEN 2767-1) en gebrekenlijsten (NEN 2767-2 (vastgoed) en NEN 2767-4-2 (infra)).

Een areaal dat geïnspecteerd is volgens NEN 2767-1 maakt de objectieve vergelijking van de staat van onderhoud tussen assets onderling mogelijk. Op basis hiervan kunnen weloverwogen (asset)management beslissingen genomen worden t.a.v. beheer en onderhoud.

Door verankering van de 'NEN 2767-1'-methodiek op Europees niveau wordt het mogelijk assets door heel Europa volgens de 'NEN 2767-1'-methodiek in kaart te brengen. Europese standaarden worden in 30 landen gehanteerd en zijn een belangrijke Europese referentie voor 'goed' business continuity management. Door te voldoen aan de normen tonen organisaties aan dat zij een betrouwbare zakelijke partner en leverancier zijn.

Nu is het moment om deel te nemen

De belangrijkste norm voor beheer en onderhoud in Nederland wordt verheven tot een Europese standaard. Nederland heeft binnen Europa de ‘lead’ voor het opstellen van een Technical Specification (TS) over het onderwerp Conditiemeting, geschoeid op de leest van de Nederlandse norm NEN 2767-1. Dit is het moment voor organisaties om in te stappen en de Nederlandse methodiek voor conditiemeting te verankeren binnen Europa.

Afhankelijk van jouw belang en wens t.a.v. invloed en betrokkenheid kun je op drie manieren deelnemen: als lid van de werkgroep, als lid van het stakeholdersplatform of als volger. Zo stimuleert NEN een breder publiek om mee te werken, kennis te delen en een groter draagvlak voor de toepassing van deze Nederlandse standaard in Europa.
Op deze manier kan een grotere groep belanghebbenden, die geen behoefte hebben aan deelname aan de werkgroep zelf, toch via het stakeholdersplatform of als volger betrokken zijn. Met jouw financiële bijdrage wordt het werk van de Nederlandse werkgroep mogelijk gemaakt. Bekijk de mogelijkheden en bevestig je deelname aan de rechterkant van deze pagina.

Samen mogelijk maken

De huidige werkgroep heeft de extra deelnemers en financiering nodig voor een voldoende brede vertegenwoordiging van partijen rond deze nieuwe ontwikkeling en om de werkzaamheden te bekostigen. Als het aantal deelnemers en het gewenste budget van deze NENCrowd campagne wordt gehaald, gaan we van start met het stakeholdersplatform en de volgers. Als we de target niet halen, bekijken we welke oplossing wel mogelijk is. Indien er geen stakeholdersplatform- of volger-activiteiten worden ontplooid, krijgen die deelnemers hun geld teruggestort. De bestaande normcommissie zal dan de huidige werkwijze voortzetten. Kortom, laten we het samen mogelijk maken en profileer ook jouw organisatie!

Waarom is deelname interessant voor mijn organisatie?

Meedoen aan normontwikkeling betekent dat je bij de top uit de sector aan tafel zit. Je investeert in kennis, kunde en kansen voor jouw organisatie. Je werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in je vakgebied. Door deelname ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kun je vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijf je koploper in je vakgebied. Daarnaast leg je gemakkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland, waarmee je je voordeel kunt doen.

De werkgroep die zich bezig houdt met de Europese ontwikkeling van NEN 2767-1 valt onder de verantwoording van de normcommissie ‘Conditiemeting’. De werkgroep bestaat uit leden van verschillende organisaties, zoals (grote) ‘asset owners’ (Provincies, Waterschappen, RWS, RVB), ingenieursbureaus en softwarebedrijven. Ze volgen de internationale ontwikkeling en leveren commentaar op conceptversies van de standaard vanuit hun expertise en ervaring met conditiemeting.

Wat levert deelname mij op?

 • Asset owner (nationaal): behoud bedrijfsprocessen binnen de organisatie - bedrijfsstrategie afstemmen - kennis & ervaring delen – cross-sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking - handvatten bij verantwoording aan topmanagement voor uitvoering conform breed gedragen standaard.
 • Asset owner (internationaal): uniformering bedrijfsprocessen binnen het gehele bedrijf - bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen imago en reputatie - kennis & ervaring delen – cross-sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking - handvatten bij verantwoording aan topmanagement voor uitvoering conform breed gedragen standaard.
 • Ingenieursbureau: risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen imago en reputatie - bedrijfsstrategie afstemmen - kennis & ervaring delen – cross-sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (internationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking.
 • Aannemer: bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen imago en reputatie - kennis & ervaring delen – cross-sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - juiste fit voor praktische toepassing normen – draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking.
 • Softwarebedrijf: bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen imago en reputatie - kennis & ervaring delen – cross-sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking.

Wie nemen er al deel?


Houd me op de hoogte vs volgen

Let wel dat de 'Houd me op de hoogte'-button op deze webpagina alleen is bedoeld om jou te informeren over de voortgang van de NENCrowd wervingscampagne. Indien je geïnformeerd wilt (blijven) worden over het verloop van het normalisatietraject, meld je dan aan via de 'Bijdragen'-button en kies voor de optie 'Volger'. 


Consultant Bouw & Installatie

 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts.Als volger maak je het me...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond normcommissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, no...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als bedrijf

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als brancheorganisatie

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool en universiteit / stichting

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als (semi) overheid

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw

Updates

 • Interview over belang Conditiemeting tot Europese standaard

  Geweldig interview met Donald Bezemer en Rinus Kuijper over het belang van de ontwikkeling van NEN 2767-1 'Conditiemeting' tot Europese standaard.

  Lees het artikel in NENMagazine

  meer dan een jaar geleden geplaatst
Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’
28000
 • 0 dagen te gaan
 • € 28.000Gefinancierd
 • 75%voldaan

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

Hoe het gebruik van conditiemeting binnen Nederland en Europa te borgen? Deel kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan internationale afspraken. Samen beter voorbereid op de toekomst van beheer en onderhoud.
 • Werkgroep lidmaatschap als brancheorganisatie

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond normcommissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, no...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts.Als volger maak je het me...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als (semi) overheid

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als bedrijf

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool en universiteit / stichting

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’
28000
 • 0 dagen te gaan
 • € 28.000Gefinancierd
 • 75%voldaan

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

Hoe het gebruik van conditiemeting binnen Nederland en Europa te borgen? Deel kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan internationale afspraken. Samen beter voorbereid op de toekomst van beheer en onderhoud.
 • Werkgroep lidmaatschap als brancheorganisatie

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond normcommissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, no...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts.Als volger maak je het me...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als (semi) overheid

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als bedrijf

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool en universiteit / stichting

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw

Reacties

 

Er zijn op dit moment nog geen reacties geplaatst

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’
28000
 • 0 dagen te gaan
 • € 28.000Gefinancierd
 • 75%voldaan

Maak NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor ‘conditiemeting’

Hoe het gebruik van conditiemeting binnen Nederland en Europa te borgen? Deel kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan internationale afspraken. Samen beter voorbereid op de toekomst van beheer en onderhoud.
 • Werkgroep lidmaatschap als brancheorganisatie

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond normcommissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, no...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Volger

  Je wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts.Als volger maak je het me...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als (semi) overheid

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als bedrijf

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool en universiteit / stichting

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Werkgroep lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname aan de ontwikkeling van de Europese standaard voor ‘Condition assessment...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw

Ook een idee voor een project?

Stuur ons een e-mail met uw idee en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op (nencrowd@nen.nl).