Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van www.nencrowd.nl zijn zowel de onderstaande gebruiksvoorwaarden als de aanvullende en algemene voorwaarden van toepassing.

Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Als je niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

NEN behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de aanvullende en algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig de aanvullende en algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement voor eventuele aanpassingen of wijzigingen. 

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op www.nencrowd.nl zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van NEN, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEN een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door NEN zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. NEN garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. NEN garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt NEN zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.

NEN is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

Hyperlinks

De website www.nencrowd.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door NEN. Dit betekent niet automatisch dat NEN verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. NEN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. NEN biedt dergelijke links slechts aan voor uw gemak als gebruiker van deze website. 

Img 19

Vragen over NENCrowd?

Lees dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

NEN Business Development +31 15 2690372